Befit team1

VISIE EN WERKING

Befit Alken hanteert een holistische mensvisie. Heel wat klachten hebben immers een bio-psycho-sociaal karakter. Dit wil zeggen dat psychische, sociale en emotionele factoren de uitingsvorm van de klacht kunnen beïnvloeden. De patiënt bij wie deze binding sterk is heeft immers een andere aanpak nodig dan een persoon bij wie deze binding minder sterk is.

Een ander zeer belangrijk principe is het actieve karakter van onze manuele behandelingsconcepten. Het is al lang duidelijk dat het snel opstarten van een actieve behandeling goed is voor lichaam en geest. Aangezien ook wetenschappelijk onderzoek dit constant opnieuw bevestigt, is het duidelijk dat actieve therapie een meerwaarde heeft ten opzichte van passieve therapie.

Behandeling

Op basis van de informatie van de verwijzer en na een volledig vraaggesprek en manueel onderzoek van de patient wordt voor elk persoon een individuele behandelingsstrategie opgesteld. Deze strategie wordt na elke behandeling geëvalueerd en indien nodig aangepast.

Centraal in de aangeboden behandeling staat de actieve deelname van de patiënt aan de therapie: indien mogelijk trachten wij al tijdens de eerste sessie thuisoefeningen mee te geven. Tijdens de behandelingen zelf worden zo weinig mogelijk passieve behandelingsstrategieën gebruikt. Naarmate de patiënt gunstig evolueert zal de therapie toegespitst worden op medische trainingstherapie of uitleg over fitness- of sporthervatting.

Op het einde van de behandelsessie of wanneer de patiënt klachtenvrij en stabiel is zal de verwijzer steeds een verslag ontvangen waarin hij of zij op de hoogte wordt gebracht van de status van de patiënt.

Behandelfrekwentie

De frequentie waarmee we mensen behandelen hangt af van de ernst van de klacht. Deze frequentie zal zo gekozen worden dat er op korte termijn met zo weinig mogelijk sessies een zo goed mogelijk herstel kan plaatsvinden.

Op de lange termijn proberen we de kans op terugval zo klein mogelijk te maken. Vooral voor chronische letsel zijn deze langetermijnresultaten enorm belangrijk. Bij deze personen heeft de therapeut ook een sterke begeleidende rol om tot een goed herstel te komen en dit ook te behouden!

Om een maximale kwaliteit van zorg te garanderen hebben we voor alle concepten die we uitvoeren de nodige bijscholingen gevolgd. Ook in de toekomst zal deze constante scholing blijven doorgaan. Stilstaan is immers achteruit gaan!

Heeft u vragen, wenst u informatie of wilt u een afspraak maken?
Aarzel dan niet ons te contacteren.