Befit Alken osteopathie3

OSTEOPATHIE

Osteopathie legt zich toe op het herstellen van een verstoord evenwicht in het lichaam door het uitvoeren van manuele technieken. Dit verstoorde evenwicht uit zich in klachten als rugpijn, buikpijn of hoofdpijn.

Een van de belangrijkste principes van osteopathie is dat het lichaam in totaliteit wordt bekeken. We gaan ervan uit dat de verschillende weefsels in het lichaam elkaar continu beïnvloeden.  Hierdoor is het lichaam in staat om via autoregulatie zijn interne milieu in balans te houden. Door een grondige kennis van anatomie en fysiologie is het mogelijk om via manuele technieken het autoregulerend mechanisme in het lichaam stimuleren en zo een verstoord evenwicht te herstellen.

Osteopathie gaat op zoek naar de oorzaak van de klacht en dit is niet altijd de plek waar de klacht of pijn zich bevindt! Pijn is immers het resultaat van een overheersend onevenwicht.