Befit Alken sportrevalidatie1

SPORTREVALIDATIE

Sportrevalidatie is een specialisatie binnen de kinesitherapie die zich richt op zowel de recreatieve als de professionele sporters. Bij sportrevalidatie wordt er enerzijds gefocust op het behandelen van sportblessures en anderzijds op het voorkomen hiervan. Wij zorgen ervoor dat je lichaam is afgesteld op jouw sport en niveau.

Alvorens aan een sportrevalidatie te kunnen starten, kijken we specifiek naar jou situatie. Zo zal een voetbal, volleybal, zwem of loopblessure anders begeleid dienen te worden. Dit wil zeggen dat het bewegingspatroon van jouw sport of het mechanisme van de beweging waardoor je geblesseerd bent geraakt, eerst volledig gescreend wordt. Dit is van belang bij het opstellen van een juist sportrevalidatieplan dat volledig op jouw (sport-)maat is.

Sportrevalidatie heeft altijd tot doel om de sporter terug te brengen naar zijn maximaal functionele niveau en preventief te werken om herval te voorkomen.