Befit Alken Pre en Postnatale 2

PRE EN POSTNATALE KINE

Prenatale kinesitherapie heeft als doel het lichaam voor te bereiden op de bevalling. Vanaf 28 tot 30 weken zwangerschap geven we enkele informatieve sessies met betrekking tot preventie van klachten, houdingscorrectie, bekkenbodemspieren, ademhalingstechnieken, houdingen om weeën op te vangen, perstechnieken en tips.

In deze prenatale fase ondergaat het lichaam een tal van veranderingen, zowel fysiek, mentaal als hormonaal. Deze veranderingen kunnen echter ook voor een aantal prenatale klachten of ongemakken zorgen zoals lage rugpijn, bekkenpijn, urineverlies, oedeem, verminderde conditie en spierkracht. Er mag altijd eerder contact opgenomen worden bij een van voorgenoemde klachten zodat we het verder verloop van de zwangerschap zo aangenaam mogelijk kunnen maken.

De bevalling is een ingrijpende gebeurtenis op het lichaam en nadien heeft het lichaam even de tijd nodig om te herstellen. We starten met postnatale oefentherapie na 6 weken bij een vaginale partus en 8 weken bij een sectio/keizersnede. Postnatale kinesitherapie heeft als doel het lichaam weer te versterken en in conditie te brengen om zo een goede stabiliteit te bekomen.

Tijdens postnatale kinesitherapie werken we aan de versteviging van buikspieren, rugspieren, bilspieren, arm- en beenspieren en zorgen voor een algemene conditieverbetering. De oefenschema’s worden individueel opgesteld en aangepast indien nodig. (oefenschema thuis?)

Er kunnen echter al eerder klachten voorkomen zoals rugpijn, bekkenpijn, nekpijn, bekkenbodemproblemen (urineverlies, vaginale windjes, pijn bij betrekkingen,…), . Aarzel zeker niet om contact op te nemen bij een van deze klachten.

(zie ook bekkenbodemreëducatie)